Szkolne koło wolontariatu od 9 do 13 kwietnia zachęca do wspólnego zbierania karmy. Przy wejściu głównym będzie ustawiony specjalny karton. Schronisko potrzebuje mokrej karmy oraz podkładów higienicznych.

Informujemy, że dokonano drobnej zmiany w planie klas 1b i 1c.

Z wielką radością informujemy, że Krzysztof Kropidłowski (3e) oraz Jakub Olewicz (2a) zostali laureatami Olimpiady Przedsiębiorczości. Natomiast tytuł finalisty otrzymali Anna Burnicka (3d), Beniamin Szlachciak (3e) oraz Jakub Reniec (3a). Serdecznie gratulujemy.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w terminie do 30 kwietnia br. można składać wnioski do Burmistrza Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim o przyznanie stypendium dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży, osiągających wybitne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Wszystkie dodatkowe informacje, uchwałę oraz wnioski i oświadczenia można pobrać ze strony internetowej BIP Solec Kujawski.

W poniedziałek (9 kwietnia br.) odbędzie się w godz. 8:00-10:50 próbna matura z matematyki dla klas 3b (sala 41) i 3c (sala 86).

Serdecznie zapraszamy kandydatów do VI LO
na Dzień Promocji Szkoły,
który odbędzie się w sobotę (14 kwietnia br.)
w godz. 9:30-12:30. Szczegółowy program.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat