Zapraszamy uczestników wyjazdu na Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Conrada na zebranie, które odbędzie się we środę 24 X 2018 na dużej przerwie w sali nr 46.

22 października 2018 projekt eTwinning "Speak up, even if your voice shakes" otrzymał kolejne wyróżnienie, tym razem Europejską Odznakę Jakości eTwinning. Oznacza to, że praca nauczycieli i uczniów została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Serdecznie gratulujemy.

Dnia 23 października br., o godz. 14:30 odbędzie się spotkanie organizacyjne uczniów zainteresowanych udziałem w zajęciach Koła psychologicznego. Zbiórka zainteresowanych przed gabinetem pedagoga szkolnego.

23 października br. (wtorek) o godz. 10:35 w sali 65 odbędzie się spotkanie uczestników projektu "Speak up, even if your voice shakes". Obecność obowiązkowa.

Dnia 23 października 2018 (wtorek), w godz. 12:00-13:00 odbędzie się etap szkolny Konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w konkursie proszeni są o przybycie do sali 86 o godz. 11:50. Prosimy pamiętać o oświadczeniach.

Opiekun: p. prof. A. Więckiewicz

Zmiana sal: sala 86 / 5h / SR+3bg (1/2) → czytelnia

Informujemy, że jeszcze do 31 października można zgłaszać swój udział w Cecyliadzie. Przy zapisach należy podać klasę, nazwisko nauczyciela biorącego udział oraz tytuł przedstawienia. Przypominamy, że klasa która zgłosi swój udział, nie ma możliwości rezygnacji z konkursu

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca