Rada Szkoły przy VI LO

Rada Szkoły przy VI LO w Bydgoszczy

Konto bankowe - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 75 8142 0007 0000 8413 2000 0001

Skład osobowy:

rodzice - Pan Rafał Retecki (przewodniczący), Pani Małgorzata Szalewska, Pan Janusz Kozar

nauczyciele - Pani Anna Karaszewska, Pani Izabela Kotecka, Pan Wojciech Olejniczak

uczniowie - Paweł Moskal, Paweł Korzeb, Michał Dondajewski

Regulamin Rady Szkoły przy VI LO

 

Rada Rodziców przy VI LO

Prezydium:

Pan Piotr Rasmus - przewodniczący

Pani Małgorzata Szalewska - zastępca przewodniczącego

Pan Piotr Wesołowski - sekretarz

Regulamin Rady Rodziców przy VI LO

 

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50

Rada Rodziców przy Gimnazjum nr 50 w Bydgoszczy

Konto bankowe - Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy 37 8142 0007 0000 8569 3000 0001

Prezydium:

Pani Sylwia Nowacka - przewodniczący

Pan Wiesław Florkowski - zastępca przewodniczącego

Pani Hanna Hermann - sekretarz

Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum nr 50

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2017".

Patronat