2017/2018

Szymon Jabłoński (2dl) - III miejsce w  konkursie „Władysław Raczkiewicz i jego czasy” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego

Kalina Wiczyńska (2el) 2 nagroda w I Wojewódzkim Konkursie Literackim im. Tadeusza Nowakowskiego

drużyna VI LO w składzie: Miłosz Dyrka (2al), Aleksandra Łosińska (3bl), Piotr Łosiński (1bl), Leszek Małkowski (2el) oraz Robert Welz (3al) - Złoty Medal w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Szachach Drużynowych

Jakub Walendowski (3al) - I miejsce w ogólnopolskich Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat