Dnia 9 października 2018 (wtorek), o godz. 8:55 odbędzie się V edycja Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego 2018. Uczniowie, którzy wyrazili chęć udziału w w/w konkursie piszą w salach 21, 22 i 41 według planu. Prosimy pamiętać o oświadczeniach.

Dnia 10.10.2018 (środa), o godz 10.35, w sali gimnastycznej odbędzie się  zebranie  uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego  dotyczące zawodów PŁYWANIA. Wszystkich chętnych  serdecznie zapraszamy.

W poniedziałek, 8 października br., odbędzie się spotkanie organizacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Osoby, które chciałyby wziąć udział w Olimpiadzie, proszone są o przyjście na długiej przerwie do sali 45.
6 października br. (sobota) w godz. 9.00-10.30 w salach 61 i 62 odbędzie się etap szkolny Olimpiady Biologicznej. Prosimy o przybycie o godzinie 8:45 oraz zabranie ze sobą: dowodu tożsamości, długopisu z czarnym wkładem oraz kalkulatora prostego.

Wszystkie osoby, które zapisały się na operę "Manru" 5 i 6 października, proszone są o osobisty odbiór biletów i ich opłacenie w kasie Opery przed spektaklem na hasło "VI LO".

Informujemy, że od następnego tygodnia rozpoczynają się zajęcia z wychowania do życia w rodzinie. Uczniowie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa w tych zajęciach zapraszamy według planu:

  • uczniowie klas 3 gimnazjum - wtorek, godz. 7:10, gabinet pedagoga
  • uczniowie klas 1 liceum - środa, godz. 7:10, gabinet pedagoga
  • uczniowie klas 3 liceum - piątek, godz. 7:10, gabinet pedagoga

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca