Dnia 12 kwietnia br. (czwartek) o godz. 11:50-13:20, w sali 81 odbędzie się I etap konkursu Z angielskim w przyszłość. Prosimy wszystkich uczestników, którzy zadeklarowali udział w konkursie,  o punktualne przybycie. Życzymy powodzenia!

Opiekunowie: 5h (11:50-12:40) - p. M. Roś, 6h (12:45-13:30) p. M. Izbaner

Wszyscy laureaci konkursów przedmiotowych proszeni są o dostarczenie wszystkich oryginałów zaświadczeń do sekretariatu szkoły w celu wykonania kopii w nieprzekraczalnym terminie do 13 kwietnia br. (piątek).

Z radością informujemy, że dziewczęta reprezentujące VI LO w składzie: Aleksandra Loda, Joanna Loda, Sonia Zawada, Wiktoria Suwik, Aleksandra Kobus-Błachnio, Kaja Kropidłowska oraz Katarzyna Bebyn zajęły I miejsce w Bydgoszczy w turnieju halowej piłki nożnej i zakwalifikowały się do rozgrywek wojewódzkich. Serdecznie gratulujemy.

Dnia 13 kwietnia 2018 (piątek), w sali 52 odbędą się szkolenia przed egzaminem gimnazjalnym dla uczniów klas III gimnazjum. Obecność obowiązkowa!

Klasa 3ag - godz. 11:50-12:35

Klasa 3bg - godz. 12:45-13:30

W dniach 16-17 kwietnia br. w sali 52 odbędą się  obowiązkowe szkolenia maturalne dla uczniów klas III LO. Harmonogram:
poniedziałek (16 kwietnia) - 10:55 - klasa 3c, 11:50 - klasa 3a, 12:45 - klasa 3b, 13:40 - klasa 3f
wtorek (17 kwietnia) - 10:55 - klasa 3d i 3e

Z wielką radością i dumą ogłaszamy, że uczniowie Gimnazjum nr 50 wywalczyli II miejsce w województwie odnosząc liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Serdecznie gratulujemy.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Patronat