W piątek (8 marca br.) na długiej przerwie w sali 85 odbędzie się spotkanie organizacyjne z koordynatorem projektu dla wszystkich uczniów biorących udział w projekcie "Speak up, even if your voice shakes". Obecność obowiązkowa.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca