Przypominamy, że w dniu jutrzejszym o godz 8:00-13:00 odbywają się zajęcia w ramach projektu "Speak up, even if your voice shakes." Dla uczestników projektu obecność obowiązkowa. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych autokreacją, publicznym mówieniem i debatami w języku angielskim. Jeśli jest to możliwe, prosimy o przyniesienie własnych laptopów/tabletów. Początek zajęć w sali 32.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy jest wśród 500 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2018".

Współpraca