Uczestników projektu Zdolni znad Brdy. Fabryka szans oraz uczniów Klubów humanistycznych klas 1e, 2e, 3e zapraszamy na warsztaty prowadzone przez prof. dra hab. Przemysława Czaplińskiego (UAM Poznań), które odbędą się 16 X 2018 w sali 46 w godzinach 13.15- 14.45. Zajęcia będą poświęcone dramatom Doroty Masłowskiej. Pani Masłowska będzie gościem Festiwalu Przeczytani. Na spotkanie z pisarką zapraszamy 9 XI 2018 roku.

Wyróżnienie

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2019".

Współpraca